Ploffen van grond: Duurzaam verticaal draineren met onze drainjet

Milieuvriendelijke en Verticale Drainagetechnologie

De Drainjet-techniek is ontwikkeld om verstoorde en samengeperste grondlagen te doordringen, waardoor hemel- en oppervlaktewater opnieuw hun weg kunnen vinden naar de dieper gelegen bodemstructuur.

Door de samengeperste grondlaag onder hoge druk te injecteren met poreuze granulaten, wordt de grond opnieuw doordringbaar voor water gemaakt. De ondergrondse injecties zijn permanent van aard, waardoor de gevormde kanalen niet langer dichtklappen en zo hun drainerende functie behouden.

Toepassingen:

- Grasvelden die langdurig onder water staan.

- Beplanting die na verloop van tijd onverklaarbaar afsterft.

- Modderige paardenpistes.

- Weiden met stilstaand water.

-Wateroverlast op industrieterreinen.

Voordelen:

Drainagewerken worden uitgevoerd met behoud van bestaande infrastructuur of tijdens de aanleg ervan.

Hemel- en oppervlaktewater infiltreren en vinden hun weg naar de grondwatertafel in plaats van simpelweg te worden afgevoerd. De techniek bevordert het herstel van een bodem die doorlatend is voor water en zuurstof.

De injecties zijn permanent, de gevormde kanalen worden gevuld met poreuze granulaten waardoor de bodem duurzaam waterdoorlatend blijft.